Kontingent

Kontingentet, der opkræves helårligt pr. 1. oktober, er:

400 kr. for aktive medlemmer uanset alder.

100 kr. for passive medlemmer uanset alder .

Nye medlemmer, der meldes ind efter 1. juli, betaler kun halvt kontingent for resten af perioden (frem til 1. oktober).

Der gives familierabat således, at der kun betales halvt kontingent for alle udover de to første familiemedlemmer. Det gælder dog kun indenfor samme husstand.