Om Rulnord

Rulnord ligger i Furesø Kommune. Vi træner i Farum Arena i vinterhalvåret. I sommerhalvåret er vi dels inde i Farum Arena, dels ude på de mange gode ruter, som er mulige med udgangspunkt fra Farum Arena.

Vi er omkring 150 løbere fordelt på børn og voksne. Det helt specielle ved at dyrke inline speed skate/fitness i Rulnord er, at der løbes på tværs af alder og køn. Som udgangspunkt skal børn være fyldt 6 år, idet de skal være motorisk klar og kunne forstå kollektive beskeder. Hvis en forælder deltager aktivt i træningen og hjælper eget barn kan der evt. startes tidligere.

Du er altid velkommen til at komme forbi og prøve en tur eller to, inden du bestemmer dig for medlemsskab. Vi har masser af låneskøjter, så du skal bare selv have hjelm med og evt. sikkerhedsudstyr til hænder, albue og knæ. Check mødested under fanen “Træning”.

Farum Arena ligger på Stavnsholtvej 41, 3520 Farum. Der er bus til døren og gode parkeringsmuligheder.

Når vi er inde, så foregår det i hal 1 og 2, som er de 2 store haller længst mod vest i Farum Arena. Hvis hoveddørene til Farum Arena er lukket, så kan du altid gå ind via en af de 2 døre, som findes på den østlige side af Farum Arena, overfor Stavnsholtskolen. Du skal gå gennem hal 3 for at komme til hal 1 og 2.